CẤP ĐỘ LỚP THỜI GIAN HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
400-500
TOEIC
Chiều 2-4-6 5g15-6g45 400k/Tháng Starter Toeic + English Grammar for Use
500-600
TOEIC
Tối 3-5-7 6g-7g30 400k/Tháng Hackers Toeic Reading và Hackers Start Listening
LỚP GIAO TIẾP Tối 2-4-6 7g-8g30 400k/Tháng Toeic Icon và Longman Listening
LUYỆN GIẢI ĐỀ T7 và CN (Thời gian linh động theo từng học viên, lớp nhóm sỉ số hạn chế 5-6 bạn, tập trung chất lượng. 700k/Tháng Mỗi buổi là một bộ giáo trình riêng biệt do giáo viên soạn riêng. Cố gắng mỗi buổi giải 1 đề Toeic.
LỚP KÈM RIÊNG THEO TỪNG HỌC VIÊN VÀ NHÓM NHỎ Tuỳ chọn, có nhiều thời gian từ sáng đến 5g-6g chiều. Các bạn liên hệ để sắp xếp lịch học phù hợp. 1tr5/người (3 buổi/tuần, mỗi buổi 1g30).
1tr3/nhóm 2-3 người (thời gian học như trên).
Tuỳ nhu cầu mỗi bạn sẽ được giáo viên tư vấn chọn giáo trình.

Thông tin liên hệ: Cô Hạnh - 0906 774 695
Facebook: http://fb.me/funtoeic
Website: www.fun-toeic.com