Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cách làm dạng bài về loại từ trong TOEIC Reading

 1. #1

  Cách làm dạng bài về loại từ trong TOEIC Reading

  Yêu cầu cơ bản về loại từ trong TOEIC Reading: Học thuộc nhóm từ loại: Tính từ – Danh từ – Động từ – Trạng từ và nắm rõ vị trí của các từ loại trong câu.

  1. Tính từ (adjective):

  – Đứng trước danh từ: beautiful girl, lovely house…
  – Đứng sau to be: I am fat, She is intelligent, You are friendly…
  – Đứng sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…
  She feels tired
  – Đứng sau các từ: something, someone, anything, anyone: Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting.
  – Đứng sau keep/make+ (o)+ adj…: Let’s keep our school clean.

  – Dấu hiệu nhận biết: Thường có hậu tố (đuôi) là:
  al: national, cutural…
  ful: beautiful, careful, useful, peaceful…
  ive: active, attractive, impressive……..
  able: comfortable, miserable…
  ous: dangerous, serious, homorous,continuous, famous…
  cult: difficult…
  ish: selfish, childish…
  ed: bored, interested, excited…
  y: danh từ + Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…


  2. Danh từ (noun):
  – Đứng sau to be: I am a student.
  – Đứng sau tính từ: a nice school…
  – Đứng đầu câu làm chủ ngữ
  – Đứng sau a/an, the, this, that, these, those…
  – Đứng sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…
  – Đứng sau many, a lot of/ lots of , plenty of…

  – Dấu hiệu nhận biết: Thường có hậu tố là:
  tion: nation, education, instruction…
  sion: question, television, impression, passion…
  ment: pavement, movement, environment…
  ce: differrence, independence, peace…
  ness: kindness, friendliness…
  y: beauty, democracy, army…
  er/or : động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…


  3. Động từ (verb):

  – Thường đứng sau chủ ngữ: He plays volleyball everyday.
  – Có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.


  4. Trạng từ (adverb):

  – Đứng sau động từ thường: She runs quickly
  – Đứng sau tân ngữ: He speaks English fluently
  – Đôi khi ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.
  Ex: Suddenly, the police appeared and caught him.
  Chúc các bạn đạt điểm tối đa với dạng bài này
  FUNNY ENGLISH - Ms HANH: 0906 774 695
  ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN ĐẠT MỤC TIÊU TOEIC

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •