Để thay đổi không khí, hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua một số mẫu câu giao tiếp thông dụng dành cho nhân viên phục vụ nhà hàng nha các bạn:


- Greetings: Chào khách
+ Good morning/afternoon/evening/ Hello/ Welcome to ABC Restaurant
+ How many people with you today? Quý ông/bà có bao nhiêu người cùng đi hôm nay?
+ Did you make reservation before? Quý khách đã đặt bàn trước chưa?


- Help customers find seats: Đưa khách vào chỗ ngồi
+ Would you like to sit inside or outside? Quý khách muốn ngồi trong nhà hay ngoài trời?
+ Would you like to go upstairs? Quý ngài có muốn lên lầu không?
+ Would you like to sit in smoking or non-smoking area? Quý ngài muốn ngồi ở khu vực hút thuốc hay không hút thuốc?


- Bring menu to customers: Mang thực đơn cho khách
+ Here is the menu and drinks, I’ll get back soon. Đây là thực đơn và nước uống, tôi sẽ quay lại ngay.


- Take order: Ghi món ăn của khách
+ Would you like to order, please? Quý khách muốn gọi món chưa?
+ Are you ready to order? Quý ngài đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?


- Bring food to customers: Mang thức ăn cho khách
+ Here is your food. Enjoy your meal/ Happy eating. Đây là thức ăn của quý ngài. Chúc quý khách ngon miệng.


- Bring bills to customers: Mang hóa đơn cho khách
+ Here is your bill. Thank you so much. Đây là hóa đơn của ngài. Cảm ơn quý khách rất nhiều.
+ Have a nice day/afternoon/evening. Chúc quý khách một ngày/buổi trưa/buổi chiều vui vẻ

https://www.facebook.com/funtoeic/vi...0737929828055/